ALFAGEN, Your Long-Term Partner In Life-Science
Yaşam Bilimlerinde Sosyal Medya Gücüne İnanıyoruz..

Yaşam Bilimlerinde Sosyal Medya Gücüne İnanıyoruz..

Yaşam bilimleri ve sosyal medya, farklı disiplinlerden gelen iki önemli alanı bir araya getiren bir konudur. Yaşam bilimleri, biyoloji, tıp, çevre bilimleri ve diğer ilgili disiplinleri kapsayan bir daldır. Sosyal medya ise, internet üzerindeki platformlar aracılığıyla insanların bilgi paylaşımı, iletişim kurma ve etkileşimde bulunma yöntemlerini ifade eder. Dünyayı değiştirirken dünya gerçekliklerinden haberi olmayan insanların arasından

Tıp ve Yaşam Bilimleri Literatürüne Türkiye’nin 70’lerden 2000’lere Kadar Katkısı

Tıp ve Yaşam Bilimleri Literatürüne Türkiye’nin 70’lerden 2000’lere Kadar Katkısı

Günümüzde yaklaşık 40 bin bilimsel dergi çıkmakta, bu dergilerde her yıl yaklaşık bir milyon makaleyayımlanmaktadır. Bilim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak bilimsel yayın sayıları da hızla artmaktadır. Belirli bir konuda araştırma yapan bilim insanlarının her geçen gün daha fazla yayın izlemeleri gerekmektedir.1840’larda o zaman Almanya’da yayımlanan 13 tıp dergisinin fazla olduğundan yakınan bazı bilim insanları

Hayvan Beslemede Son Gelişmeler

Hayvan Beslemede Son Gelişmeler

Yüksek verimli hayvanların ve özellikle süt inekleri ile tavukların çok sayıda besin maddesine duydukları gereksinmelerin bir iki yemle karşılanmasının olanaksız olduğu, besleme olayında salt besin madde gereksinmelerini karşılamanın yeterli olmadığı, bunlar arasındaki oran veya dengelerin de mutlaka dikkate alınması gerektiği günümüzün tartışmasız bir gerçeğidir. Et, süt, yumurta üretiminde kayda değer artış tesadüf değil, genetik ilerleme