ALFAGEN'e HOŞ GELDİNİZ. Yaşam Bilimleri Projelerinizde Çözüm Ortağınızız..
Tıp ve Yaşam Bilimleri Literatürüne Türkiye’nin 70’lerden 2000’lere Kadar Katkısı

Tıp ve Yaşam Bilimleri Literatürüne Türkiye’nin 70’lerden 2000’lere Kadar Katkısı

Günümüzde yaklaşık 40 bin bilimsel dergi çıkmakta, bu dergilerde her yıl yaklaşık bir milyon makale
yayımlanmaktadır. Bilim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak bilimsel yayın sayıları da hızla artmaktadır. Belirli bir konuda araştırma yapan bilim insanlarının her geçen gün daha fazla yayın izlemeleri gerekmektedir.
1840’larda o zaman Almanya’da yayımlanan 13 tıp dergisinin fazla olduğundan yakınan bazı bilim insanları bu durumu protesto etme yoluna gitmişlerdir (Kum, 1974: 41-43). Günümüzde ise Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesinin MEDLINEPlus veri tabanında yaklaşık 4.300 tıp ve yaşam bilimleri dergisinde yayımlanan 11 milyondan fazla yayının bibliyografik künyesi bulunmaktadır. Internet aracılığıyla 400 civarında tıp dergisinde yayımlanan makalelerin tam metinlerine erişilebilmektedir. Ülkemizde de 200 civarında
tıp dergisi yayımlanmakta (Gökçora, 1996: 13), bu dergilerde yayımlanan makaleler seçmeli olarak Türk Tıp
Dizini’nde dizinlenmektedir.
Son yıllarda araştırmacılarımızın uluslararası dergilerde yayımladıkları bilimsel makale sayısında da büyük bir artış gözlenmekte, Türkiyeli bilim insanlarının dünya bilimine katkıları giderek artmaktadır. 1995 yılında dünya bilim sıralamasında 34. olan Türkiye, 1996’da 29., 1997’de 27., 1998’de ise 5.109 yayınla 25. sıraya yükselmiştir (İlhan, 1999). Ülkemizde tıp ve yaşam bilimleri alanındaki yayın sayısı mühendislik, fen bilimleri ve tıp dışı diğer disiplinlerden çok daha hızlı artmaktadır (Onat ve Yazıcı, 1996: 41). Bu artış Türkiye’nin dünya bilim sıralamasındaki yerinin yükselmesinde önemli rol oynamaktadır.
Bu araştırmanın amacı, 1988-1997 yılları arasında MEDLINE veri tabanında dizinlenen dergilerde yayımlanan Türkiye adresli 8.842 yayının bibliyometrik özelliklerini (yazar sayıları, yazarların çalıştığı kurumlar, araştırmacılarımızın yayın yaptıkları tıp ve yaşam bilimleri dergileri,vd.) incelemek ve araştırmacılarımızın dünya tıp ve yaşam bilimleri literatürüne katkılarını saptamaya çalışmaktır.

Dünyaya kazandırdığınız sonuçlar elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, Bilim sadece gerçeği aramaktır, onu bulmak değil.

– Cüneyt Ülsever

Tıp ve yaşam bilimleri alanında 1988-1997 arasında çıkan Türkiye adresli 8.442 yayınla ilgili ham verilere dayanan ilk bulgular yukarıda verilmiştir. Bu bulguların daha ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında tıp ve yaşam bilimleri literatürümüze katkıda bulunan bilim insanları ve ilgili literatür konusunda daha doyurucu sonuçlara ulaşılacağı kanısındayız.
Bundan sonraki aşamada yayın türleri (özgün makale, kitap eleştirisi, mektup, vd.) ve bu yayınların tıbbın alt dallarına göre dağılımı; üniversitelerin tıp eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, sağlık idaresi vd. fakültelerinin katkıları ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayıları; devlet hastanelerinde görevli araştırmacıların katkıları; Türkiye adresli yayınların çıktığı tıp ve yaşam bilimleri
dergilerinin etki faktörü katsayıları ile Türkiye adresli yayınlara yapılan atıf (citation) sayıları arasındaki
ilişki; Türkiyeli bilim insanlarının katkılarının yayımlandığı dergilerin ülkemizdeki tıp kütüphanelerine
gelip gelmediği ve bu konunun tıp kütüphanelerinin derme (koleksiyon) geliştirme politikalarına olası etkileri araştırılacaktır.
Kaynakça: https://www.openaccess.hacettepe.edu.tr/xmlui/handle/11655/11642

3 thoughts on “Tıp ve Yaşam Bilimleri Literatürüne Türkiye’nin 70’lerden 2000’lere Kadar Katkısı”

 • Karon Balina
  Karon Balina
  Ekim 7, 2020

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • admin
  admin
  Ekim 7, 2020

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

 • Arista Williamson
  Arista Williamson
  Ekim 7, 2020

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Comments are closed.